Tempo inwestycji w Opinogórze i Długołęce jest dobre

Dodane przez admin - czw., 01/04/2021 - 11:07
Budowa przepustów

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną kolejne rady budowy odbywają się w formule zdalnej, a szczegóły prac wykonawczych omawiane są na bieżąco na terenie budowy. Generalni wykonawcy przedstawili zaawansowanie prac na dwóch odcinkach.Konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD Ciechanów będzie kontynuowało swoje prace po przerwie świątecznej.  Planuje rozpocząć prace od ustawienia krawężnika od skrzyżowania w Opinogórze w kierunku do m. Długołęka oraz kompletuje materiał niezbędny do przebudowy zjazdów do poszczególnych posesji.
PRDI Mława natomiast musi uporać się z bardzo solidnymi żelbetowymi konstrukcjami przepustów pod koroną drogi.  Aby dokonać montażu nowych rur PEHD należy w pierwszej kolejności wykonać rozbiórkę starych elementów. Część przepustów została już wykonana, a do końca tygodnia rozpoczną się prace nad rozbiórką kolejnych potężnych przepustów pod drogą. Po okresie świątecznym nastąpi rozpoczęcie prac ziemnych koniecznych do wykonania poszerzenia jezdni.