Narady Koordynacyjne Opinogóra – Długołęka

Dodane przez Emilia Pajewska - czw., 13/05/2021 - 14:43
1237W

Tym razem w obydwu spotkaniach uczestniczył Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy Opinogóra Górna.

PRDI Mława, Wykonawca zadania inwestycyjnego na odcinku od m. Opinogóra do m. Długołęka nadal kontynuuje poszerzenie jezdni, zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Wykonano badania zagęszczeń na poszerzeniach jezdni.

Na wniosek Pana Wójta po przeprowadzeniu wizji w terenie PZD w Ciechanowie rozważy złożenie wniosku do UG w Opinogórze Górnej dot. wycinki kilku drzew. Nie kolidują one z prowadzonymi pracami jednak ich stan może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu. Omawiane były również sprawy dot. skutecznego odwodnienia rejonu budowanej drogi.

Konsorcjum firm KOPTRANS i MARBUD Ciechanów Generalny Wykonawca zadania w m. Opinogóra Górna omówił stan zaawansowania prac. Zakończono układanie krawężników i obrzeży, obecnie trwają roboty brukarskie związane z układaniem chodnika i zjazdów. Zjazdy zostaną wybudowane w sposób zindywidualizowany dostosowany do parametrów poszczególnych działek.

1237W
1237W
1237W
1237W