Rozpoczynamy koszenia poboczy naszych DP

Dodane przez Emilia Pajewska - pt., 20/05/2022 - 07:28
plan koszenia

Realizacja wprowadzonego w roku ubiegłym planu koszenia sprawdziła się pod względem organizacyjnym i uzyskała dobrą opinię mieszkańców naszego powiatu. Główny cel jakim była poprawa bezpieczeństwa oraz przybliżenie orientacyjnych terminów wykonywania koszenia w poszczególnych rejonach naszego powiatu również został osiągnięty.

W roku bieżącym kontynuujemy usystematyzowany sposób prowadzenia prac pielęgnacji zieleni przydrożnej.

Na załączonych zdjęciach publikujemy:

1) Mapę sieci dróg powiatowych z podziałem na 3 obszary koszenia.

2) Mapy poszczególnych obszarów z zaznaczonymi drogami powiatowymi.

3) Kolejność wykonywania prac na poszczególnych drogach wraz z przewidywanym czasem trwania prac (w dniach roboczych).

Prace, które rozpoczynamy 23 maja wykonywane będą przez trzy zespoły, każdy w swoim obszarze działania.

W pierwszej kolejności będziemy kosić pobocza na terenie całego powiatu. Po zakończeniu tych prac przystąpimy do koszenia całego pasa drogowego.

Zwracamy się do użytkowników naszych dróg, aby w trakcie trwania prac przy koszeniu poboczy zachowali szczególną ostrożność.

Liczymy również na Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Dotrzemy wszędzie zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

obszar 1
obszar 2
obszar 3