Nowe oczekiwane zadanie w m. Gąsocin – Urząd Gminy Sońsk

Dodane przez Emilia Pajewska - pon., 13/06/2022 - 14:31
podpisanie umowy

W dniu 13 czerwca podpisaliśmy umowę na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Gąsocin, gmina Sońsk” . Przekazano również protokolarnie plac budowy.

Budowa chodnika obejmuje:

- budowę jednostronnego chodnika o długości 170 mb. w istniejącym pasie drogowym,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę zjazdu publicznego,

- oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu drogowego wraz z profilowaniem skarpy,

- umocnieniem skarpy rowu płytami betonowymi ażurowymi typu EKO,

- montaż bariery ochronnej.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania będzie PHU PROMENADA Piotr Muziński”, ul. Zielona 7, 06-400 Ciechanów.

Wartość zadania wynosi 193 897,20 zł.

Termin wykonania zadania wynosi 21 dni od podpisania umowy.