Kierownictwo Urzędu

Dyrektor

mgr Wojciech Jagodziński

tel.: 23 672 54 14

 

Główny Księgowy

Karolina Szymańska

tel.: 23 672 54 14